Občina Ilirska Bistrica in Osnovna šola Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje pozivata k vpisu v programe predšolske vzgoje za šolsko leto 2023-2024. Vpis bo potekal od ponedeljka, 27. marca, do petka, 31. marca 2023, vsak delovni dan med 7. in 15. uro, v svetovalni službi vrtca. Vpisni obrazci so dosegljivi v svetovalni službi. Prosimo vas, da na vpis prinesete podatke o otroku in starših, vključno z matičnimi številkami.

Uradni poziv je objavljen v obvestilih na desni.                                                                                             

Svetovalna služba

(Visited 19 times, 1 visits today)