Dobrodošli!

Naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Šolsko svetovalno delo in dodatno strokovno pomoč (DSP) opravlja Kristina Urh, mag. prof. inkluz. ped.

Več pa si lahko preberete v spletni učilnici šolske svetovalne službe.

Za vse informacije in posvete sva vam na voljo na kristina.urh@os-pregarje.si ali na telefonsko številko: 05 78 96 004.

Prijazno vas pozdravljam.

(Visited 282 times, 1 visits today)