V ponedeljek, 8. maja 2023, je naša šola organizirala uspešno čistilno akcijo. Cilj akcije je bil očistiti šolsko okolico ter prispevati k lepšemu in bolj zdravemu okolju za vse nas. Ponosni smo, da smo se s čistilno akcijo že tretje leto zapored pridružili svetovni pobudi Earth Day. Earth Day je mednarodni dogodek, ki ga vsako leto praznujemo 22. aprila in je namenjen ozaveščanju o pomembnosti varovanja našega planeta.

Peto šolsko uro smo se tako razdelili v manjše skupine, ki so se razporedile po različnih delih okolice šole. Za delo so poprijele vse roke, kar jih premoremo, od najdrobnejših iz vrtca do najmočnejših, ki so tik pred tem, da se poslovijo od osnovnošolskih klopi. Najmlajši so ostali ob šoli, ena skupina je šla h kalu, ena se je osredotočila na park ob cerkvi in okolico pokopališča. Največji in najpogumnejši pa so se drznili spustiti po pobočju pod balincem, kjer je mogoče najti marsikaj.

Zelena srca in ročice.

Presenečeni smo bili nad količino smeti, ki smo jo zbrali. Med najpogostejšimi vrstami odpadkov so bili pločevinke, plastika za enkratno uporabo, steklenice, cigaretni ogorki in plastične vrečke. Vendar smo se na koncu strinjali, da nam ni žal vloženega truda, saj smo tako prispevali k ohranjanju narave in zmanjšanju onesnaževanja.

Po končani čistilni akciji smo se vrnili v šolo, kjer smo odpadke ustrezno ločili. Ravnateljica je poudarila, kako pomembno je, da ohranjamo čisto okolje ter da smo vzor drugim.

Naše smeti, naše ogledalo.

Akcija je zabeležena tudi na svetovnem zemljevidu pobud ob svetovnem dnevu Zemlje, kjer smo v dobri družbi drugih organizacij in posameznikov, ki jim je mar za naš planet.

(Visited 109 times, 1 visits today)