Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odločili za sodelovanje v projektu Varno na kolesu.

Aktivnosti razpisa A opravljajo učenci, ki se pripravljajo na kolesarski izpit. Izdelali smo dve nalogi, in sicer Čelada je kul ter Kolo in trajnostna mobilnost.

V okviru razpisa B, v katerem sodelujejo vsi učenci naše šole pa smo opravili naloge: Kolesarim in osvajam kilometre, Anketa ter “Tour” po mojih krajih.

Naša kolesarska znanja in skrb za varnost v prometu smo želeli povezati z okoljem, v katerem živimo. Zato smo raziskovali nove kolesarske poti v okolici naše šole.

Skozi vse šolsko leto je šola dihala z vetrom projekta. Naloge in dejavnosti smo skozi različne aktivnosti vključevali v pouk in šolski prostor. Izvedli smo dva dneva dejavnosti na temo kolesarjenja in se pri tem zelo zabavali. Posnetke športnega dne v septembru smo nadgradili z montažo kratkega filma in izdelavo interaktivnega zemljevida na tehniškem dnevu, ki smo ga izvedli 29. 3. 2022.

Nastala je interaktivna mapa s QR kodami ter istoimenska videoreportaža “Tour de Brkini”, ki so jo pripravili učenci 8. in 9. razreda.

Uživajte v ogledu!

Prometni krožek OŠ RMB Pregarje

(Visited 94 times, 1 visits today)