Lokalno Društvo za ohranjanje zgodovinskih vrednot 18. maj je letos sodelovalo na 33. dnevih evropske kulturne dediščine in 11. tednu slovenske kulturne dediščine s priložnostno razstavo, na kateri so prikazali običaj žganjekuhe, močno povezan z identiteto Brkinov, kjer je že od nekdaj doma sadjarstvo. Osrednji dogodek je potekal v soboto, 30. septembra, v ponedeljek smo si razstavo ogledali tudi sami.

Šola je vpeta v lokalno okolje in naši učenci so ponosni na svoje korenine in tradicijo, kar je razvidno tudi iz naših likovnih izdelkov, ki so popestrili razstavo.

S posebnim zanimanjem smo si ogledali tudi krajši filmček o obnovi vasi Pregarje po drugi svetovni vojni. Prispevek z naslovom Mladina v Pregarjah je nastal leta 1949 in prikazuje, kako so mladinci ustanovili obdelovalno zadrugo in gradili zadružni dom. Vključen je bil v 34. filmski obzornik. Obzorniki so bili prvi filmski zapisi o dnevnih dogodkih v Sloveniji in so izhajali redno v letih 1946-1951. Predvajali so jih po kinodvoranah in so pomemben avdiovizualni dokument neke dobe.

(Visited 79 times, 1 visits today)