Temeljni namen delovanja dijaških domov je zagotavljanje urejenih življenjskih in učnih pogojev ter vzgoja dijakov, ki zaradi šolanja izven domačega kraja, začasno bivajo v dijaških domovih.

VPIS V DIJAŠKI DOM -> VPIS (do 3. aprila 2023)

EVIDENCA DIJAŠKIH DOMOV V SLOVENIJI -> SEZNAM DD

(Visited 41 times, 1 visits today)