ŠTIPENDIRANJE

Namenjene so kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem.

Zakon o štipendiranju (UL RS, št. 56/2013; ZŠtip-1) določa dodeljevanje naslednjih štipendij:

državne štipendije;

Zoisove štipendije;

štipendije za deficitarne poklice;

štipendije za Slovence v zamejstvu;

štipendije Ad futura (za izobraževanje v tujini);

sofinancirane kadrovske štipendije.

FINANČNE SPODBUDE OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA DIJAKE GIMNAZIJE ILIRSKE BISTRICE 2021/2022


(Visited 33 times, 1 visits today)