Zakon o osnovni šoli v 44. členu določa, da osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred devetletne osnovne šole v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Starši otroka vpišete v javno ali zasebno osnovno šolo v okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko otroka vpišete, če ta šola s tem soglaša. Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

V mesecu februarju 2023 bomo vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

(Visited 110 times, 1 visits today)