1.    VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI

 Javno službo predšolske vzgoje opravlja enota vrtca pri Osnovni šoli Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje.

V vrtec vpisujemo otroke od enega leta do vstopa v šolo.

 

1.1.         Predstavitev programov glede na trajanje in starostna obdobja

 

Izvajamo naslednja programa predšolske vzgoje:

 

–        dnevni program predšolske vzgoje v starostno kombiniranem oddelku, ki traja od šest do devet ur

–        poldnevni program predšolske vzgoje v starostno kombiniranem oddelku, ki traja od štiri do šest ur.

Programe letno usklajujemo z ustanoviteljem.

 

V starostno kombiniran oddelek je vključeno najmanj 10 in največ 17 (+2 fleksibilni normativ) otrok. V kombiniranem oddelku so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Normativ za kombiniran oddelek se uporablja, če so v oddelku vsaj trije otroci prvega starostnega obdobja.

 

Dodatni (obogatitveni) program

 

V letošnjem letu načrtujemo:

 

–        PRAZNIČNI DECEMBER;

–        PRAZNUJMO SKUPAJ;

–        OB TEDNU OTROKA;

–        PROJEKTNO DELO: BARVE.

 

Celoletna projekta:

 

–        Piki in knjižnica;

–        Piki telovadi.

 

1.2.         Poslovni čas vrtca

 

Vrtec je odprt vse delovne dni v tednu, razen v soboto.

 

Poslovni oziroma obratovalni čas vrtca je podaljšan na 10 ur:

od 5. 30 do 15.30

 

V času poletnih počitnic v dogovoru s starši otrok načrtujemo zaprtje vrtca. Glede datuma zaprtja se dogovorimo s starši.

 

 

 

1.3.         Zaposleni v vrtcu

 

V enoti vrtca pri OŠ so v letu 2014/15 so s strani ustanovitelja sistemizirana naslednja delovna mesta:

 

  • 1 vzgojiteljica,
  • 1,43 pomočnice vzgojiteljice,
  • 0,43 kuharice,
  • 0,50 računovodje in poslovnega sekretarja,
  • 0,25 čistilke in perice,
  • 0,75 spremljevalke gibalno oviranega otroka,
  • 0,08 specialne in rehabilitacijske pedagoginje.

 

Vzgojiteljica je Romana Benigar, pomočnici vzgojiteljice pa Anita Grahor in Marjetka Vrh.

Delo kuharice opravlja Nadja Ludvik, delo računovodje pa Joška Bubnič. Deli čistilke in perice opravlja Ksenja Jurić. Pomoč gibalno oviranemu otroku nudita spremljevalka Lidija Celin in specialna in rehabilitacijska pedagoginja Ana Križman.

 

 

1.4.         Sodelovanje s starši

 

Vrtec sodeluje s starši preko individualnih pogovorov na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, srečanjih na ustvarjalnih delavnicah in drugih aktivnostih.

 

Govorilne ure v popoldanskem času bodo vsako prvo sredo v mesecu, razen septembra in junija, od 16. 30 do 17. 30.

 

 

1.5.         Pravice staršev in otrok

 

Starši imajo pravico do vpogleda v program za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu ter pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Starši imajo tudi možnost sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, pri tem pa morajo upoštevati mejo svojega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

 

Starši:

–        morajo upoštevati poslovni čas vrtca,

–        so dolžni sporočiti nalezljivo bolezen, ki jo preboleva otrok,

–        skušajo v najkrajšem možnem času priti po bolnega otroka,

–        morajo pridobiti zdravniško potrdilo pred vstopom v vrtec,

–        so dolžni spremljati otroka pri prihodu in odhodu iz vrtca,

–        so dolžni v zakonitem roku poravnati vse denarne obveznosti,

–        otroka vpisati v vrtec v roku, ki je objavljen v razpisu za vpis v vrtec,

–        obiskovati roditeljske sestanke in govorilne ure.

(Visited 1.887 times, 1 visits today)