STROKOVNI DELAVEC  POUČUJE  RAZREDNIŠTVO
Danica BenigarSLJ, MAT, SPO, LUM, DOP od 1., 3.r, Otroški pevski zbor (OPZ)  1., 3. razred
Lucija PoklarSLJ, MAT, DRU, LUM, GUM, DOP, PUT, DOD od 2., 4.r., Vodja šolske prehrane, ID: Logika2., 4. razred
Marijana FidelMAT 5. − 9. r , FIZ 8., 9. r, TIT 6. − 8. r,
IP: OGU, Kolesarski krožek, učitelj za dodatne skupine pri učenju plavanja, DOP
8., 9. razred
Dolores Zadel / Maja KlemenGUM 1., 3. r, ŠPO 1. – 4. r, GOS 5., 6. r, GUM 5. – 9. r, SPO 2. r, NIT 4., 5. r, DOD, OPB    
Vesna BabnikNAR 6., 7. r., BIO, 8., 9. r., KEM 8., 9. r., IP: VEO, PUT, ID: Rdeči križ 
Manica BašaTJA 5. – 9. r, PUT, DOD, IP: Filmska vzgoja, ID: Angleški dramski krožek 
Mateja MaljevacRavnateljica, knjižničarka   
Tatjana JagodnikRačunalničar – organizator informacijske dejavnosti 
Tea Artiček / Jakob MarnGEO 6.− 9.r.   
Kristina Urh  Svetovalno delo, DSP, OPB 
Slejko Ava  ŠPO 4. – 9. r., IP: ŠPORT (odbojka) 
Tanja ŠuštarSLJ 5. – 9. r, ZGO 6. – 9. r., DKE 7., 8. r, Mladinski pevski zbor (MPZ), PUT, DOD, DOP, OPB5., 6., 7. razred
Maja Perko  TJA 1. – 4. R, OPB 
Dolores ŠtembergarOPB, Mladinski pevski zbor (MPZ)   
(Visited 1.102 times, 1 visits today)