Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)


• september 2023

Objava sklepa ministra za izobraževanje, znanost in šport o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega se bo izvedlo nacionalno preverjanje znanja, ter določitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta.


• 4. maj 2024 – slovenščina za 6. razred in 9. razred
• 9. maj 2024 – matematika za 6. razred in 9. razred
• 13. maj 2024 – angleščina za 6. razred in likova umetnost za 9. razred

(Visited 227 times, 1 visits today)