Nacionalno preverjanje znanja (NPZ):


• september 2020 – objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ;
• 30. november 2020 – prijava učencev na NPZ in posredovanje podatkov RIC-u.


• 4. maj 2021 – matematika za 6. razred in 9. razred
• 6. maj 2021 – slovenščina za 6. razred in 9. razred
• 10. maj 2021 – BIOLOGIJA za 9. razred in TJA za 6. razred

(Visited 88 times, 1 visits today)